Tandarts Tarieven

Landelijk gelden sinds 1 januari 2013 vaste tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit. Ook uw tandarts hanteert deze tarieven. Voor de geldende tarieven kunt u kijken op de website van de NZA.
Binnen onze praktijk hanteren wij een minimum No Show tarief van € 20 , indien de afspraak binnen 24 uur wordt afgebeld.

 

Betalingen

De rekening 
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld: zie Tarieven.

Klik hieronder om de (NMT) betalingsvoorwaarden te bekijken. 
Betalingsvoorwaarden (pdf) 

Betalingsvoorwaarden
Alle nota's worden overgedragen aan Fa-med, een firma gespecialiseerd in het afhandelen van medische rekeningen. Fa-med declareert vervolgens namens ons bij uw verzekeraar. Heeft u geen tandartsverzekering? Of wilt u zoals u bij ons gewend was de nota direct betalen? Dan is dat nog steeds een mogelijkheid. Betalen kan met pin of contant.

Vragen over uw rekening?
Voor vragen over de rekening kunt u contact opnemen met een van de assistenten of direct met Fa-med. Indien nodig kunt u voor informatie en advies ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).


Begroting:

Tandheelkundige behandelingen bestaan vaak uit verschillende onderdelen. Zo kan er sprake zijn van een verdoving bij een behandeling, extra isolatie, tussenlagen en/of  worden er techniekkosten gemaakt. Het is daarom verstandig om voor duurdere behandelingen vooraf een begroting te vragen, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Voor behandelingen boven de  € 250 zijn aanbieders verplicht u een gespecificeerde begroting te geven. Tandarts Farsi en zijn team zullen, indien gewenst , een begroting voor u maken voor de aankomende behandeling. Dit is een begroting en geen offerte, een tandheelkundige behandeling en dus ook de declaratie hiervan, kan afwijken van de begroting wanneer de behandeling hier om vraagt. Dit zal altijd met u besproken worden.

Betalen & Fa-med

De rekening

Onze tijd besteden wij liever aan u. Daarom besteden wij de administratie uit aan specialist Fa-med. Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen van Fa-med. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u rechtstreeks met Fa-med contact opnemen:
 

Website: www.notavanfamed.nl
E-mail: callcenter@famed.nl
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 - 18:00 uur.
Telefoon algemene vragen: 0900 - 0885 (€ 0,15 per minuut)
Telefoon duplicaatnota aanvragen: 0900 - 0882 (€ 1,30 per gesprek)

Algemene betalingsvoorwaarden Fa-med

Het betalingstraject van Fa-med is als volgt:

  • Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.

  • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer 62.70.00.800 ten name van Fa-med B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.

  • Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering die tevens geldt als ingebrekestelling.

  • Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen aan ons te voldoen.

  • Indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 37,00 plus de wettelijke consumentenrente.

  • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.