Nieuw bij Prinsenhof: lachgasbehandeling

Lachgas heeft zich bewezen als veilige methode om angstige patiënten te kunnen behandelen. Het gebruik van lachgas geeft een licht roesje en kent geen negatieve bijwerkingen. Tandarts Farsi is bevoegd om met lachgas te werken en per 4 oktober 2012 kunnen de patiënten van Tandartspraktijk Prinsenhof hier gebruik van maken. In dit nieuwsbericht leest u de informatie over lachgas van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde. 

 

Voor de behandeling

Voordat de tandheelkundige behandeling wordt begonnen, zal eerst het plan voor deze behandeling met u worden besproken. De medische, emotionele en tandheelkundige kanten zullen zo goed mogelijk aan u worden uitgelegd. U heeft daarbij alle gelegenheid om uw vragen en ideeën in te brengen en te bespreken. Als tijdens dit gesprek wordt gekozen voor een behandeling met lachgassedatie, wordt eerst de hele gang van zaken aan u uitgelegd.

Het is van belang dat u de tandarts voor de behandeling informeert over medicijngebruik. Wanneer u komt voor de behandeling met lachgassedatie, mag u in de uren daaraan voorafgaand niet te veel eten. Een licht ontbijt of een lichte lunch is toegestaan.

 

De toediening

De behandeling begint met het passen van het neusmasker, waarmee het lachgas en de zuurstof wordt toegediend. Het neusmasker is door middel van drie slangen verbonden met een speciaal voor deze behandeling ontworpen mengapparaat. Met behulp van dit mengapparaat kan de zuurstof en het lachgas in iedere gewenste verhouding gemengd worden. De maximale hoeveelheid lachgas in het mengsel is 50% en de zuurstof is dus minimaal 50%. Ter vergelijking: in de lucht die wij inademen zit ruim 20% zuurstof. De verhouding tussen lachgas en zuurstof, maar ook de totale hoeveelheid van het mengsel kunnen gemakkelijk op de individuele behoefte van iedere patiënt worden afgestemd.

De introductie begint met zuivere zuurstof, vervolgens wordt stapje voor stapje het lachgas toegevoegd en vermeerderd. Tot het moment dat u zich prettig en ontspannen voelt. Bij deze optimale concentratie lachgas, die gemiddeld 30-35% bedraagt, vindt de behandeling plaats.

De behandeling

De tandheelkundige behandeling verloopt verder op de normale wijze. Dit betekent dat de plaatselijke verdoving in de meeste gevallen ook gewoon nodig blijft. Alleen, u vindt het allemaal veel minder erg en minder vervelend, u kunt zich beter ontspannen. Het is van groot belang voor het slagen van de sedatie en dus de behandeling, dat u continu inademt en uitademt door uw neus. Als u dat niet doet, vermindert de werking van het lachgas aanzienlijk, of houdt zelfs helemaal op. Dit betekent bijvoorbeeld ook, dat u tijdens de lachgassedatie niet mag praten. Om te voorkomen dat het lachgas in de behandelkamer van de tandarts terechtkomt, zult u dus ook alleen door uw neus moeten uitademen. Via de uitademslang en de afzuigslang wordt het ongebruikte lachgas dan weggezogen.

Als uw neus verstopt is door een verkoudheid, kunt u niet "onder lachgas" behandeld worden. U zult dan uw behandeling op tijd moeten afzeggen.

 

Het gevoel

Het eerste gevoel kan wat onwennig en vreemd zijn, maar na een paar minuten verandert dat in een aangenaam, warm, ontspannen en zweverig gevoel. Sommige mensen vergelijken het gevoel met een aangename manier van een beetje dronken zijn: een prettig loom gevoel en een beetje afwezig. Het komt ook wel eens voor, dat iemand het een onprettig gevoel blijft vinden. In overleg met de tandarts zal dan gekozen kunnen worden voor een voorzichtige herhaling van de introductie op een ander moment (als u bijvoorbeeld wat minder gespannen bent) of voor een alternatieve behandelaanpak. Lachgas op deze wijze gebruikt (lage concentraties en korte behandelingen van meestal niet langer dan een uur) is ongevaarlijk voor de gezondheid. Wel wordt geadviseerd om lachgas tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap (net als in feite het gebruik van medicijnen en bijvoorbeeld alcohol en sigaretten) niet te gebruiken.

 

Na afloop van de behandeling

De lachgassedatie wordt afgesloten met het gedurende ongeveer vijf minuten inademen van zuivere zuurstof. Een groot voordeel van lachgassedatie is, dat wanneer het inademen van lachgas wordt gestopt, de werking ervan na 5-10 minuten is afgelopen en dat er vrijwel in alle gevallen geen na-effecten merkbaar zijn. Om absoluut zeker te zijn wordt geadviseerd om het eerste half uur nog niet aan het verkeer deel te nemen en om daar na nog extra voorzichtig en geconcentreerd te blijven.

          ONZE BEHANDELINGEN

 
1

Angsttandarts

Bent u bang voor de tandarts? Dan bent u zeker niet alleen! Maar liefst veertig procent van Nederlandse volwassenen zegt in enige mate angst te hebben voor de tandarts.
 

Meer lezen >>
2

Lachgas

Lachgas heeft zich bewezen als veilige methode om angstige patiënten te kunnen behandelen. Het gebruik van lachgas geeft een licht roesje en kent geen negatieve bijwerkingen.

Meer lezen >>

3

Snel een kroon

Met CEREC kan in veel gevallen binnen één en hetzelfde bezoek een kroon of andere tand-vervangende restauratie worden gemaakt.
 

Meer lezen >>

4

Tanden bleken

Wat de reden ook is, je tanden bleken is een makkelijke manier om je zelfvertrouwen een boost te geven.

 

Meer lezen >>

5

Snel een prothese

Een gehele prothese, voor boven én onder, is binnen 10 werkdagen klaar. Reparaties en alle andere voorkomende kleine werkzaamheden zijn op dezelfde dag klaar of u kunt er zelfs op wachten.

Meer lezen >>

6

Specialismen

Wanneer u problemen heeft met uw tanden en/of mond waarvoor uw eigen tandarts geen behandeling kan bieden of diagnose kan stellen, kunt u terecht bij Dental Clinic Prinsenhof.

Meer lezen >>